အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌

ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမို ကရက်တစ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေး၊ ရှင်းလင်းတိကျသော ဆက်သွယ်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏မဟာမိတ်များနှင့်နိုင်ငံပိုင်ရော နိုင်ငံရပ်ခြားပါအစုရှယ်ယာများပါဝင်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MOIC) သည် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း (သို့မဟုတ်) အကူအညီတောင်းလျှင် တတ်နိုင်သမျှနည်းမျိုးစုံဖြင့် ကူညီရန်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာရန်လမ်းခင်းပေးလိမ့်မည်။ ကျွနိုပ်တို့သည် လွတ် လပ်ခြင်းနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ စည်းလုံးမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို မဖော်မပြမှီတိုင်အောင် ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

MOIC ၏ ဌာန

ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေး
ဦးစီးဌာန

အကြံပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

INTELLIGENCE ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဘဏ္ဍာရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုအခွင့်အရေးပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အရေးပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန