အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများ

အထွေထွေမေးမြန်းစုံစမ်းရန်

အထွေထွေမေးမြန်းစုံစမ်းရန်

moic@nugmyanmar.org

အထွေထွေမေးမြန်းစုံစမ်းရန်

info@moic.nugmyanmar.org

NUG ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ MOIC ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

spokesperson@moic.nugmyanmar.org

ပြည်ထောင်စုအဆင့်

ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး

drsasa@moic.nugmyanmar.org

ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး

hkaungnaw@moic.nugmyanmar.org

ဝန်ကြီး၏အစိုးရအဖွဲ့

ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲ

cos@moic.nugmyanmar.org

သတင်းအချက်အလက်ရေးရာအရာရှိ

cio@moic.nugmyanmar.org

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးစီးမှုး

ps@moic.nugmyanmar.org

အကြီးအကဲအတွင်းရေးမှုး

chiefsecretary@moic.nugmyanmar.org

Deputy Secretary

ds@moic.nugmyanmar.org

လက်ထောက်သတင်းအချက်အလက်ရေးရာအရာရှိ

aio@moic.nugmyanmar.org

တရားဝင်လူမှုရေးမီဒီယာ

MOIC ၏ ဌာန

ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

external@moic.nugmyanmar.org

ပြည်တွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

internal@moic.nugmyanmar.org

ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးစီးဌာန

public@moic.nugmyanmar.org

ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

defense@moic.nugmyanmar.org

နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

politics@moic.nugmyanmar.org

အကြံပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

advisors@moic.nugmyanmar.org

INTELLIGENCE ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

intel@moic.nugmyanmar.org

ဘဏ္ဍာရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

finance@moic.nugmyanmar.org

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

relief@moic.nugmyanmar.org

လူထုအခွင့်အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

civilrights@moic.nugmyanmar.org

အရေးပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ems@moic.nugmyanmar.org

မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

strats@moic.nugmyanmar.org